Měření infrakamerou

Měření  infrakamerou

TERMOVIZE  a  analýza  měření

 

Termovize je  prováděna infračervenou kamerou s možností snímování na pozadí reálného obrazu pro účely analýz a dokumentace stavu a vývoje tepelného záření.

 

Měření se provádí odlišně, dle potřeb zákazníků a povahy měřeného předmětu, proto se rozlišuje:

- měření tepelných ztrát budov a staveb, kde je prioritou nalezení netěsností a tepelných mostů obvodového pláště

okno termo  termo dům  okno termo

 

 

- měření tepelných ztrát v průmyslovém provozu, kde pomáhá odhalovat ztráty na zařízení a předcházet poruchám

rozvaděč      

 

 

- diagnostika topných systémů a chladících zařízení

radiátor teplovodní  topné potrubí  topný systém  topný žebřík  kontrola TUV

 

 

- monitoring fotovoltaických elektráren a diagnostika hotspotů

fve panel  hotspot  fotovoltaické panely

 

 

  

Hlavní výhodu termovize představuje:

- bezkontaktní měření z bezpečné vzdálenosti

- měření bez omezení provozu

- vizuální okamžitý výsledek měření s průkaznou hodnotou

- možnost online přenosu snímku na mobilní zařízení a dále na e-mail

Poptávkový  formulář


Zde prosím uveďte poptávaný předmět včetně požadovaných parametrů, barvy apod.
Jméno a příjmení
Telefon
Adresa
Emailová adresa