Sekční

Průmyslová sekční vrata

Správná volba pro řešení garážových a halových otvorů, díky skvělým tepelně-izolačním vlastnostem a propracované technice mechanického vedení pod strop.

Bezpečnostní předpisy evropské normy 13241-1, u společnosti HÖRMANN kontrolováno a certifikováno:

  • Zajištění proti pádu
  • Bezpečné vedení vrat -vodící kladky jsou precizně vedené ve vyvinutých bezpečnostních kolejnicích. Proto vratové křídlo nemůže vyskočit ani ve fázi vedení ani při odstavení ve stropním úseku.
  • Optimální vyrovnání hmotnosti -toto zajišťuje torzní pružinový agregát s drážkovanou pružinovou hřídelí. Díky tomu se vrata lehce pohybují v každé fázi otevírání a zavírání
  • Záchytné zařízení -na zátěži závislé klikové zařízení proti prasknutí lana a pružiny, integrované v nosném prostředku. Evropský patent.
  • Zabezpečení pro případ zlomení pružiny -při zlomení pružiny zastaví torzní pružinovou hřídel a bezpečně udrží vrata v jejich poloze. Evropský patent.
  • Ochrana proti sevření prstů - díky speciálnímu tvaru vratových článků neexistují žádná místa sevření. Ani na vnější ani na vnitřní straně.
  • Vnitřní vedení lan -nosná lana jsou vedena uvnitř mezi vratovým křídlem a zárubní,bez vyčnívajících konstrukčních prvků. To vylučuje poranění. U vrat s kováním pro nízký překlad se nosný prostředek skládá z nosného řetězu/nosného lana.
  • Boční ochrana proti zasunutí -boční zárubně jsou zcela uzavřené. Zezdola až nahoru. To je bezpečná boční ochrana proti vsunutí ruky
  • Zajištění před zavírací hranou - senzory hlídají spodní hranu vrat a v případě nebezpečí ji nechají zastavit a reverzovat. Obzvláště bezpečné hlídání zavírací hrany vrat zaručuje předsazená světelná závora.Překážky jsou rozpoznány ještě před dotykem s vraty.


SPU - robustní dvoustěnná ocelová vrata s dobrou tepelnou izolací

Tato konstrukce vratového křídla zaručuje maximální stabilitu a robustnost. Silné izolační jádro z kvalitní tvrdé PUR pěny je naprosto rovnoměrně vyplněno v počítačově řízeném kontinuálním procesu.
Výsledek: Spojení materiálů pro dlouhou životnost a maximální tepelnou izolaci.
k=0,95 W/m2K (vestavěná vrata 4x4 m bez prosklení)

 

 

 

 

 

DPU - ocelová vrata s dvojitou tepelnou izolací pro vysoké teplotní rozdíly

 

 

 

 

 

Vrata vhodná pro transport a skladování čerstvého zboží, které musí probíhat v uzavřeném chladicím řetězci od výrobce až k spotřebiteli. Vrata minimalizují ztrátu teploty u vratových otvorů a jsou proto obzvlášť vhodná pro použití v hlubokomrazicích zařízeních. Vnější a vnitřní strana ocelových lamel vrat DPU
jsou tepelně oddělené. To zajišťuje hodnotu tepelné izolace až 0,7 W/m²K a snižuje tvoření kondenzované vody na vnitřní straně vrat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APU/TAP - moderní hliníková vrata s ocelovým podstavcem a mnoha provedeními

 

Univerzální použití, kombinace dvoustěnného ocelového podstavce a hliníkového zasklívacího rámu se v praxi nejlépe osvědčila. Vrata jsou velmi stabilní a propouštějí do haly mnoho světla. Na základě přesvědčivých charakteristik a různých variant provedení patří tato vrata Hörmann k nejpreferovanějším sekčním vratům pro výrobní haly. Příjemný vzhled, prosklené vratové články nad soklem jsou vždy rovnoměrně rozdělené. Vrata mají v zásadě lamelový sokl výšky 500, 750, 1000 nebo 1500 mm.
Individuální provedení, velká robustnost spočívá v prvé řadě na izolačním jádru o tloušťce 42 mm ze stoprocentně bezfreonové tuhé polyuretanové pěny, kterou je lamelový podstavec rovnoměrně vyplněn.
Díky kvalitnímu základnímu nátěru na pozinkovaném materiálu a povrchu Stucco jsou tato vrata spolehlivě chráněna proti korozi a vlivům okolního prostředí. Volitelně jsou vrata dodávána s povrchem Micrograin zvnějšku. Na přání dostanete tato vrata s integrovanými dveřmi bez vysokého prahu pro praktický průchod osob.

 

 

 

 

 

 

 

PROSPEKT - průmyslová sekční vrata

 

Montážní data SPU42

 

Montážní data SPU67

 

Poptávkový  formulář


Zde prosím uveďte poptávaný předmět včetně požadovaných parametrů, barvy apod.
Jméno a příjmení
Telefon
Adresa
Emailová adresa

 

FOTOGALERIE :

 

 

Stavebníkům doporučujeme správné provedení podlahového detailu pod vraty - zejména u vrat s integrovanými dveřmi s nízkým prahem.