Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

 

Dodávka  a  servis  tepelných  čerpadel

 

Garance profesionální dodávky na klíč včetně záručního a pozáručního servisu. 

 

Nejprve zaměříme místo instalace, navrhneme a zkonzultujeme řešení, následně vypracujeme cenovou nabídku. Po odsouhlasení technického a cenového řešení následuje vlastní montáž klimatizačního zařízení a uvedení do provozu. Finální operací je odzkoušení dodaného systému a zaškolení obsluhy.

Pro bližší informace o dodávce klimatizace, nebo tepelného čerpadla doporučujeme navštívit specializované weby naší společnosti.

 

 

                             

 

 

PRINCIP  TEPELNÉHO  ČERPADLA

Tepelné čerpadlo odebírá teplo z okolního prostředí (vzduch, země a voda) přes výparník a předává ho oběhovému médiu. Kompresorem se zvýší tlak a tím i teplota oběhového média, které se přes kondenzátor převede do vytápěného zařízení, nebo objektu.   

 

 

Charakteristický parametr tepelného čerpadla je Topný faktor, který udává poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Tento parametr se pohybuje v rozmezí 3 až 5, čímž je vyjádřeno množství tepla získaného z jednotky spotřebované elektrické energie.

 

Proč zvolit tepelné čerpadlo

Ekonomické výhody: krátká doba návratnosti investice a možnost využít dotační program

 

Při využití tepelného čerpadla se v mnoha případech dá dosáhnout úspory 50 až 75% nákladů za energie oproti jiným způsobům vytápění. (např. elektrickou energií, plynem). Vynaložené investice do tepelného čerpadla mají návratnost 3 až 8 let a oproti klasickým způsobům vytápění lze využít dotací.

 

 

Možnost získat nízkou sazbu elektrické energie

 

S instalací teplého čerpadla je možné podat žádost o přidělení výhodné dvoutarifní sazby za dodávku elektrické energie, tím dojde ke snížení nákladů nejen na samotné vytápění objektu, ale i provoz ostatních spotřebičů v domácnosti.

 

Nabídka podpory Státu

 

Díky státnímu programu Zelená úsporám lze výrazně snížit počáteční náklady na pořízení tepelného čerpadla. Podporované jsou typy čerpadel vzduch-voda, země-voda a voda-voda i případné kombinace se solárním systémem.

 

Ekologický provoz

 

Používání tepelného čerpadla je šetrné k životnímu prostředí. Při používání nevznikají žádné exhalace oproti tradičním způsobům vytápění. Vyrobené teplo pro vytápění, ohřev teplé vody či chlazení, se získává přímo z okolního prostředí tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo se řadí do skupiny zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a nebude v budoucnu zatíženo ekologickou daní, která se plánuje pro fosilní paliva.

 

Pohodlný a bezpečný provoz

 

Nejnovější technologie a řídící systémy zajistí uživatelům bezobslužný a pohodlný provoz tepelného zdroje objektu. Nynější trendy dovolují ovládat čerpadlo přes internet a dokonce i pomocí „chytrých telefonů“. Díky tomu, že tepelné čerpadlo nespaluje žádné paliva, tak nehrozí nebezpečí vznícení, výbuchu, či otravy oxidem uhelnatým.

 

Celoroční provoz

 

Tepelné čerpadlo se využívá zejména pro vytápění v chladných měsících a pro přípravu teplé užitkové vody. Mimo topnou sezónu je možné teplené čerpadlo použít pro ohřev bazénu a v případě instalace topidel typu fan-coil i pro chlazení.

 

Pro správný návrh, rychlou návratnost investice a optmalizovanou výrobou tepla pro daný objekt nabízíme konzultace s odborníkem z našeho týmu.

 

Poptávkový  formulář


Zde prosím uveďte poptávaný předmět včetně požadovaných parametrů, barvy apod.
Jméno a příjmení
Telefon
Adresa
Emailová adresa