Profesionální dodávka a servis tepelných čerpadel

Garantujeme profesionální dodávku tepelných čerpadel na klíč včetně záručního a pozáručního servisu. Zajímá vás, jak probíhá realizace zakázky od naší společnosti? Nejprve prohlédneme a zaměříme místo instalace klimatizace, následně vypracujeme cenovou nabídku, potom realizujeme montáž tepelného čerpadla a uvedeme jej do provozu. Na závěr provedeme odzkoušení dodaného čerpadla a zaškolíme obsluhu. Dodáváme a montujeme značky: TOSHIBA, DAIKIN, PANASONIC, NIBE a další !

 • pro průmysl i privát
 • pohodlný a bezpečný provoz
 • celoroční provoz
 • ekonomicky výhodné řešení
 • ekologické řešení
 • drobný stavební zásah

Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo odebírá teplo z okolního prostředí (vzduch, země a voda) přes výparník a předává ho oběhovému médiu. Kompresorem se zvýší tlak a tím i teplota oběhového média, které se přes kondenzátor převede do vytápěného zařízení, nebo objektu. Charakteristický parametr tepelného čerpadla je Topný faktor, který udává poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Tento parametr se pohybuje v rozmezí 3 až 5, čímž je vyjádřeno množství tepla získaného z jednotky spotřebované elektrické energie.

Tento typ tepelného čerpadla získává energii z okolního vzduchu. S rozvojem technologie invertorového řízení kompresorů a používání moderních ekologických chladiv došlo k razantnímu zvýšení topného faktoru i při nízkých teplotách.

Provedení:

 • Split – venkovní a vnitřní jednotka je oddělena, propojena potrubím
 • Vnější – výparník a ventilátor čerpadla je umístěn venku
 • Vnitřní – celý systém čerpadla je umístěn uvnitř objektu, vzduch je do čerpadla přiváděn vzduchotechnikou

Možnosti použití:

 • topení – podlahové i radiátorové
 • ohřev teplé užitkové vody
 • řízení tepelného čerpadla je velmi komplexní a připravené pro aktuální požadavky moderního domu:
  • ekvitermní regulace
  • regulace podle teploty v místnosti (chlazení i topení)
  • řízení teploty TUV
  • řízení sanitace bojleru TUV
 • hodí se do nových i starších domů

Výhody:

 • rychlá instalace tepelného čerpadla vyžadující minimální stavební připravenost
 • poměr cena/výkon

Nevýhody:

 • při mrazech větších než – 15 °C nižší účinnost oproti systémům země-voda a voda-voda

Skoro ve všech případech lze s pomocí tepelné čerpadlo země–voda využít teplo ze země pomocí hlubinných vrtů, zemních kolektorů. Tento typ čerpadla lze používat celoročně s vysokým topným faktorem s použitím nemrznoucí oběhové kapaliny.

Provedení:

 • oddělené – pouze samotné tepelné čerpadlo
 • kompaktní – tepelné čerpadlo a bojler TUV

Možnosti použití:

 • topení – podlahové i radiátorové
 • ohřev teplé užitkové vody
 • řízení tepelného čerpadla je velmi komplexní a připravené pro aktuální požadavky moderního domu:
  • ekvitermní regulace
  • regulace podle teploty v místnosti (chlazení i topení)
  • řízení teploty TUV
  • řízení sanitace bojleru TUV
 • hodí se do nových i starších domů

Výhody:

 • Stálý zdroj tepla při nízkých venkovních teplotách
 • Vrty lze provést i na malém pozemku

Nevýhody:

 • Vysoké pořizovací náklady
 • Vysoká časová náročnost instalace, vysoké nároky na stavební připravenost
 • Vrty požadují územní souhlas a povolení

Zdrojem okolního tepla je voda, a to povrchová, podzemní, ze studní, okolních vodních toků… Je to typ tepelného čerpadla, která má vysoký topný faktor za celoroční provoz.

Výhody:

 • vysoký topný faktor
 • krátká doba návratnosti

Nevýhody:

 • vysoké administrativní nároky pro přípravu instalace
 • požadavky na stálost vydatnosti vodního zdroje, chemické složení vody
 • málo vhodných lokalit

vzduch-voda

země-voda

voda-voda

Ekonomické výhody

Při využití tepelného čerpadla se v mnoha případech dá dosáhnout úspory 50 až 75% nákladů za energie oproti jiným způsobům vytápění. (např. elektrickou energií, plynem). Vynaložené investice do tepelného čerpadla mají návratnost 3 až 8 let a oproti klasickým způsobům vytápění lze využít dotací.

Krátká doba návratnosti investice a možnost využít dotační program !

N

Mějte ochlazení vždy u sebe !

Ekologický provoz

Používání tepelného čerpadla je šetrné k životnímu prostředí. Při používání nevznikají žádné exhalace oproti tradičním způsobům vytápění. Vyrobené teplo pro vytápění, ohřev teplé vody či chlazení, se získává přímo z okolního prostředí tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo se řadí do skupiny zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a nebude v budoucnu zatíženo ekologickou daní, která se plánuje pro fosilní paliva.

Pohodlný a bezpečný provoz

Nejnovější technologie a řídící systémy zajistí uživatelům bezobslužný a pohodlný provoz tepelného zdroje objektu. Nynější trendy dovolují ovládat čerpadlo přes internet a dokonce i pomocí „chytrých telefonů“. Díky tomu, že tepelné čerpadlo nespaluje žádné paliva, tak nehrozí nebezpečí vznícení, výbuchu, či otravy oxidem uhelnatým.

e

Každý si vybere !

g

Optimální vlastnosti a parametry doporučíme podle Vašich potřeb !

Celoroční provoz

Tepelné čerpadlo se využívá zejména pro vytápění v chladných měsících a pro přípravu teplé užitkové vody. Mimo topnou sezónu je možné teplené čerpadlo použít pro ohřev bazénu a v případě instalace topidel typu fan-coil i pro chlazení. Pro správný návrh, rychlou návratnost investice a optmalizovanou výrobou tepla pro daný objekt nabízíme konzultace s odborníkem z našeho týmu.

Možnosti vytápění

Vytápění tepelným čerpadlem

Ekonomická a ekologická varianta zařízení, které odebírá teplo o nízké teplotě z okolního vzduchu a „přečerpává“ jej na teploty použitelné pro vytápění objektu. Elektrická energie je potřebná jen na pohon kompresoru. Poměr získaného topného výkonu a elektrického příkonu tepelného čerpadla se nazývá topný faktor. Topný faktor je závislý na teplotách vzduchu a vody. Při průměrné venkovní teplotě za topné období má tepelné čerpadlo topný faktor 3 až 4. To znamená, že odevzdá-li tepelné čerpadlo topný výkon 12 kW má příkon jen 3 až 4 kW! Tepelná čerpadla mohou být připojena k různým topným systémům (radiátory, podlahové, stropní a stěnové vytápění, konvektory, fan-coily apod.) v kombinaci s dalšími tepelnými zdroji (tuhá paliva, plyn, olej, elektrokotle, solární panely apod.). Pro naše klienty zajišťujeme prodej a montáž tepelných čerpadel, přičemž před montáží firma provádějící montáž přijede obhlédnout, jaké úpravy budou třeba provést. Vnitřní jednotka je určena k instalaci na zeď uvnitř domu. Venkovní jednotka odolává povětrnostním vlivům a lze ji instalovat na libovolném místě s dostatečným přístupem vzduchu.  Hledáte kvalitní tepelná čerpadla pro bazény či vytápění nebo ohřev vody? Jsme připraveni Vám doporučit nejvhodnější řešení Vašeho topného systému, ohřevu teplé užitkové vody či ohřevu bazénu. Naše firma má nejlepší zkušenosti se zdrojem nízkopotencinální energie pro tepelné čerpadlo vzduchu/vzduch nebo vzduch/voda.

Nízkoteplotní vytápění – kombinace výhod

Jaké má tepelné čerpadlo výhody? Rychlý vývoj v oblastech vytápění a tepelné izolace budov umožňuje, aby topná voda o teplotě 55°C nebo i méně dokázala vyhřát celý objekt i při extrémně nízkých venkovních teplotách. Vysoký komfort a zároveň snížení spotřeby energie se dosahuje menším teplotním spádem mezi topným tělesem a teplotou v místnosti. Většina moderních vodních otopných soustav pracuje při nízkých teplotách topné vody dodávající teplo prostřednictvím radiátorů nebo podlahovým vytápěním, případně jejich kombinací. Zajímá Vás také hlučnost tepelného čerpadla? Přínosem tohoto moderního způsobu vytápění je rovněž nízká hlučnost tepelných čerpadel, nemusíte se tak obávat, že by Vás chod čerpadla nějak rušil od Vašich běžných každodenních činností. Více informací o hlučnosti naleznete v katalogu.

Flexibilní využití, jednoduchá instalace

Systém Altherma se skládá z venkovní a vnitřní jednotky, obě jsou velmi kompaktní. Venkovní jednotka může být diskrétně umístěna vně nových i stávajících rezidenčních budov. Vnitřní jednotka nevyžaduje svoji vlastní „technologickou” místnost, a tak může být umístěna tam, kde to nejvíce vyhovuje.

Komplexní řešení pro celoroční komfort

Mimo uspokojení základních požadavků na komfort v podobě dodávání tepla dokáže Altherma nabídnout mnohem víc. Systém Altherma je navržen i k celoročnímu ohřívání vaší teplé užitkové vody a může být dodáván i s možností chlazení pro horké letní dny. Altherma tak zajistí Vaše pohodlí po celý rok.

Nízké náklady na energii a nízké emise C02

Klasická paliva začínají být pomalu hůře dostupná a jsou čím dál dražší. S rostoucími cenami se jako nejpřitažlivější systém vytápění využívající obnovitelné zdroje jeví tepelné čerpadlo vzduch-voda, které využívá tepelnou energii zdarma obsaženou ve venkovním vzduchu a je tak minimálně třikrát účinnější než kotel na fosilní paliva. Výsledkem je nízká spotřeba primárních energií a žádné přímé emise Co2. Prodáváme nejlevnější tepelná čerpadla od ověřeného výrobce. Ať už tedy hledáte malé tepelné čerpadlo či levné tepelné čerpadlo, u nás si vybere každý! Pořiďte si kvalitní tepelná čerpadla levně, která splní Vaše požadavky a zároveň Vám umožní si užívat tepelný komfort za každého počasí! Pro správný návrh, rychlou návratnost investice a optmalizovanou výrobou tepla pro daný objekt nabízíme konzultace s odborníkem z našeho týmu.

Výhody jednotlivých výrobců

Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea Tepelná čerpadla ve výkonové řadě 3-16 kW Panasonic Aquarea je vysoce účinné tepelné čerpadlo systému vzduch – voda, se zachováním maximální účinnosti i při teplotě -15 °C. Hlavní vlastnosti Panasonic Aquarea jsou:

 

 

 • úspora energie
 • vysoká účinnost díky systému Inverter +
 • ekologické chladivo R410A
 • topení až do teploty -20 °C
 • vysoká připojitelnost
 • příprava teplé užitkové vody
 • jednoduché připojení k otopnému systému
 • možnost připojení solární sady

5 let záruka na kompresor
Ideální řešení pro vytápění nových i starších budov:

 • široká nabídka samostatných i dělených jednotek s výkonem od 3 do 16 kW, s jedno nebo třífázovým napájením
 • 3 verze tepelného čerpadla
 • standartní tepelné čerpadlo
 • vysokoteplotní tepelné čerpadlo s výstupní teplotou až 65 °C
 • plný výkon při -15°C
 • nízké náklady za el. energii díky topnému faktoru 4,74
 • v letním období možnost chlazení

Jak pracuje tepelné čerpadlo systému vzduch – voda? Venkovní jednotka odebírá energii okolnímu vzduchu a převádí ji prostřednictvím hydraulického modulu do domu pomocí ekologicky šetrného chladiva s vysokým koeficientem tepelné výměny R410 A. Teplotu v domě lze regulovat a účinně maximalizovat pomocí hydraulického modulu s ovládacím panelem. Obsahuje tepelný výměník, který odebírá teplo chladivu přicházejícímu z venkovní jednotky a předává teplo topné vodě, použité k vytápění a přípravě teplé užitkové vody. Ovládací panel pro nastavování a kontrolu provozních parametrů tepelného čerpadla. Vzdálené ovládání tepelného čerpadla pomocí chytrého telefonu nebo PC rozhraním IntesisHome.

Toshiba ESTIA je tepelné čerpadlo pracující na principu VZDUCH-VODA a je ideální řešení pro vytápění a další použití. Zařízení ESTIA jsou jedničkou v energetické účinnosti a špičkových parametrů díky kombinaci pokrokových technologií. Zařízení Toshiba je koncipován jako systém split a skládá se venkovní jednotky, vnitřní jednotky (Hydro-box) a propojovacích rozvodů. K Hydro- boxu jsou poté napojeny potřebné topné systémy (zásobník TUV, radiátory, podlahové topení, …). Při určitých podmínkách dochází ke kondenzaci vlhkosti na venkovní jednotce, které při nepříznivých podmínkách může zamrzat. Toto negativum odstraňuje Toshiba ESTIA cyklem odtáváním. Co získáte instalací tepelného čerpadla Toshiba ESTIA:

 

 • nízké provozní náklady – nízká spotřeba energie
 • snadnou instalaci
 • široké možnosti použití
 • tichou venkovní jednotku
 • možnost regulace 2 teplotních okruhů s možností nočního útlumu
 • oddělenou venkovní a vnitřní jednotku
 • externí pokojové ovládání

Možnosti použití:

 • novostavba
 • stávající dům s podlahovým vytápěním
 • stávající dům s radiátory
 • příprava teplé užitkové vody
 • kombinace se stávajícími zdroji vytápění
 • kombinace se solární technologií
 • kombinace s fotovoltaickými články
 • možnost chlazení

Komponenty Toshiba ESTIA Venkovní jednotka – Super Digital Inverter
Úkolem této jednotky je získat tepelnou energii okolního vzduchu a pomocí rozvodného okruhu ji předat vnitřní jednotce. Toshiba používá osvědčené venkovní jednotky Super Digital Inverter 4. generace, které jsou vybaveny kompresory TWIN-Rotary s extrémně nízkými vibracemi a velmi nízkou spotřebou energie. Délka rozvodů mezi venkovní a vnitřní jednotkou může být až 30 m, čím se docílí široká možnost montáže. Vnitřní jednotka – Hydro-box Hydro-box funguje pro objekt jako skutečný zdroj tepla. Jeho úkolem je přenášet tepelnou energii z venkovní jednotky do topného sytému. Přestup tepla přenášeného ekologickým chladivem R410A do topného sytému zajištuje deskový výměník. Na výstupu lze dosáhnout teploty až 55°C. Hydro-box se skládá z hlavního oběhového čerpadla, expansní nádoby, deskového tepelného výměníku, integrovaného ovladače a přídavného elektrického topení. Funkce integrovaného ovladače:

 • nastavení režimu provozu: topení, ohřev TUV, chlazení
 • řízení provozu dvou teplotních zón a ohřevu TUV
 • noční provozní útlum
 • protimrazová ochrana
 • rychlý ohřev teplé užitkové vody
 • ochrana proti bakteriím Legionella
 • týdenní časovač provozu

Zásobník TUV Je vyroben z ušlechtilé nerezové oceli a opatřen polyuretanovou tepelnou izolací, která zaručuje minimální teplotní ztráty. Součástí dodávky zásobníku je elektrické topení o výkonu 2,7 kW, senzor teploty TUV, tepelná ochrana zásobníku proti přehřátí a přetlakový pojišťovací ventil. Elektrické topení se používá při aktivaci funkci ochrany proti bakteriím Legionella a při ohřevu TUV na teplotu vyšší než 45 °C. Parametry Toshiba ESTIA:

 • Venkovní jednotka
  • rozsah topného výkonu 8 až 16 kW
  • chladicí výkon 6 až 13 kW
  • provozní rozsah teplot pro režim:
 • vytápění -20 až 25°C
 • chlazení 10 až 43°C
 • ohřev TUV -20 až 43°C
 • vnitřní jednotky
  • výstupní teplota topení 20 až 55°C
  • výstupní teplota chlazení 5 až 25°C
 • zásobník TUV
  • objem 150 až 300 l
  • teplota 75°C

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma zajišťuje službu pro objekty bydlení po celý rok, vytápí a ohřívá vodu. V nabídce jsou venkovní jednotky jednofázové i třífázové o výkonu 11, 14 a 16 kW. Využívají moderní invertorovou technologii, která plynule řídí výkon hlavního agregátu i vnitřních jednotek. Čerpadla tak mají o 30 % nižší energetickou spotřebu než tradiční systémy. Tepelné čerpadlo Daikin Altherma zcela nahradí kotel na dohřívání vody, protože vodu pro distribuci tepla v radiátorech ohřívá až na teplotu 80° C. Je proto ideální pro využití klasických radiátorů a není nutné měnit rozvody tepla.

Švédské tepelné čerpadlo NIBE se stane důležitou součástí vašeho domova. Špičkové technologie NIBE a více než třicet let zkušeností Vám zajistí vysoce úsporné vytápění, ohřev vody, větrání či chlazení s maximálním ohledem na životní prostředí. Tepelná čerpadla NIBE se vyznačují srozumitelným ovládáním, příjemným designem a spolehlivým provozem. V sortimentu NIBE najdete také ohřívače vody, akumulační nádrže, zařízení pro solární systémy a celou řadu příslušenství.

Solární systémy

Pro výrobu tepla je využívána energie slunce. Sluneční paprsky dopadají na solární kolektor či panel, který absorbuje energii slunečního záření a přeměňuje ji na teplo, které předává oběhovému médiu. To posléze takto získanou energii v zásobníku pro teplou vodu (bojler), která se může dále využívat jako teplá užitková voda (TUV) nebo se může přivádět do otopné soustavy.

Vakuové ploché solární kolektory

Tento typ kolektoru je schopen pracovat i při nižších teplotách, což zaručuje vakuové provedení absorpční plochy. Může tak pracovat při jasném počasí i při mrazech. Nevýhodou je pořizovací cena a při poničení je potřeba vyměnit celý panel, tuto nevýhodu odráží vysoká účinnost při letních měsících.

Vakuové trubicové solární kolektory

Díky tomu, že vakuum je ideální izolace, minimalizují se tak tepelné ztráty a kolektor dokáže ohřát vodu na vysokou teplotu. Tím je schopen poskytovat dobrý výkon i při nepříznivých podmínkách.

Válcové trubice umožňují absorbovat sluneční paprsky pod různými úhly a tím tak dodávat výkon rovnoměrně po celý den. Na rozdíl od plochého je zde výměna při po škození jednoduchá, spočívá ve výměně jednotlivých trubic a odpadá tak potřeba vyměnit celý panel.

Proč zvolit solární systém?

 • úspora nákladů na ohřev teplé užitkové vody až 70%
 • životnost až 30 let
 • možnost celoročního fungování
 • energie slunce je zadarmo
 • rychlá návratnost investice

Využití:

 • ohřev teplé užitkové vody
 • ohřev teplé užitkové vody a přitápění
 • podružné možnosti – ohřev vody v bazénu, vytápění skleníku,…

Typy solárních kolektorů:

 • ploché vakuové
 • trubicové vakuové

Fancoily

Tepelné konvertory fancoil jsou určeny pro zajištění tepelné pohody v prostorech s možností provozního režimu topení a chlazení. Jsou vybaveny tepelným výměníkem, ventilátorem a řídícím a ovládacím panelem s termostatem, případně řídící elektronikou.

Nástěnné jednotky CarismaFly CVP, CVP-ECM

FancoilyCarismaFly jsou nástěnné fancoily s moderním zajímavým designem a kompaktními rozměry, které vynikají tichým chodem, snadnou montáží i údržbou. Jsou k dispozici v celkem čtyřech velikostech vždy v 2-trubkovém provedení s možností doplňkového elektrického topného tělíska.
FancoilyCarismaFly jsou vybavené buď asynchronním vícerychlostním jednofázovým motorem nebo elektronicky komutovaným EC motorem s možností spojité regulace otáček řídícím signálem 0-10V. EC motory jsou díky spojitému řízení a podstatně nižší hlučnosti nejen uživatelsky příjemné, ale současně pracují i s vyšší účinností než asynchronní motory.

Parapetní jednotky Carisma CRC, CRC-EC

FancoilyCarisma jsou výsledkem dlouholetých zkušeností s vývojem, výrobou a instalací v řadě evropských zemích, kdy byly brány v úvahu nejen požadavky na líbivý design a vysoký instalovaný výkon, ale zejména potřebu spolehlivého a dlouhého provozu při zachování minimální hlučnosti.
FancoilyCarisma jsou vybavené buď asynchronním vícerychlostním jednofázovým motorem nebo elektronicky komutovaným EC motorem s možností spojité regulace otáček řídícím signálem 0-10V. EC motory jsou díky spojitému řízení a podstatně nižší hlučnosti nejen uživatelsky příjemné, ale současně pracují i s vyšší účinností (o 30-75%) než asynchronní motory.

Kazetové jednotky SkyStar SK, SK-ECM

Jednotky SkyStar jsou fancoily určené pro instalaci do kazetových stropů. Velký rozsah chladících a topných výkonů, variabilita regulace a široká škála příslušenství spolu s líbivým designem, to vše fancoilySkyStar předurčuje pro použití v aplikacích s vysokými nároky na uživatelský komfort.
FancoilySkyStar jsou vybaveny buď asynchronním vícerychlostním jednofázovým motorem nebo elektronicky komutovaným EC motorem s možností spojité regulace otáček signálem 0-10V. EC motory jsou díky spojitému řízení a podstatně nižší hlučnosti nejen uživatelsky příjemné, ale současně pracují s vyšší účiností (o 30-75%) než asynchronní motory.

Vysokotlaké jednotky Carisma CRSO, CRS-ECM

Jednotka Carisma ve vysokotlakém provedení je vyráběna ve čtyřech velikostech, se 3-řadými nebo 4-řadými výměníky s možností doplnění o 1-řadý / 2-řadý výměník popřípadě elektrické topné tělísko. Každý fancoil umožňuje výběr celkem z pěti rychlostí otáček ventilátoru a maximální externí tlak (dle velikosti jednotky a zvolené rychlosti otáček) může být až 80 Pa.
Stejně jako u ostatních fancoilových jednotek řady Carisma, je i u vysokotlakého provedení Carisma CRS na výběr ze dvou variant motorů a to buď klasického asynchronního nebo elektronicky komutovaného (EC motoru).

Akce!

Tepelné čerpadlo Panasonic vzduch-voda 9kW, 3x 400V

Cena za sestavu 102 000 Kč bez DPH. (běžná cena 164 450 Kč) Cena instalace 15 000 Kč bez DPH.
Akční ceny jsou platné do 28.3.2019 nebo do vyprodání zásob.
Součástí sady je:

 • WH- UD09FE8 venkovní jednotka
 • WH-SDC09F3E8 vnitřní jednotka

Zákuka 60 měsíců na kompresor.
Akce platí do vyprodání zásob.
Pokud máte jakékoliv dotazy k této akční nabídce, kontaktujte nás!

Servis, údržba a revize tepelného čerpadla

 • Tepelné čerpadlo i klimatizace jsou nemalé  investice a správná údržba prodlouží jejich životnost.
 • Smyslem tepelného čerpadla a klimatizace je šetřit provozní náklady. Jen správně seřízené tepelné čerpadlo a klimatizace  nejen topí / chladí, ale i šetří.
 • Servis může včas odhalit a odstranit případný problém, který by mohl v budoucnu způsobit větší škodu.

Povinné kontroly těsnosti chladicích okruhů tepelných čerpadel

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 517/2014 které novelizuje předcházející regulaci č. 842/2006, je provozovatel tepelného čerpadla povinen zajistit pravidelné kontroly těsnosti chladicího okruhu tepelného čerpadla. Tato novela výrazně přitvrzuje podmínky pro zařízení s obsahem plynů způsobujících skleníkový efekt, tzv. F plynů.

Prohlídky se musí provádět u tepelných čerpadel s obsahem chladiva větším než je ekvivalent k vypuštění více než 5 tun CO2.

Limity pro provádění prohlídek budou závislé na typu použitého chladiva. Například pro R407C  budou limity 2,82 kg  a 5,64 kg pro hermeticky těsné systémy. U chladiva R410A pak 2,39 kg a 4,78 kg v případě hermetického systému. U chladiva R 404a které používají některé starší typy tepelných čerpadel a chlazení je limit pro provádění kontrol těsnosti jen 1,27 kg chladiva. Povinnost kontrolovat tepelná čerpadla s těmito přísnějšími limity nastane od 1.1.2017.

TERMOVIZE  a  analýza  měření

Termovize je  prováděna infračervenou kamerou s možností snímování na pozadí reálného obrazu pro účely analýz a dokumentace stavu a vývoje tepelného záření. Měření se provádí odlišně dle potřeb zákazníků a povahy měřeného předmětu, proto se rozlišuje:

Měření tepelných ztrát budov a staveb, kde je prioritou nalezení netěsností a tepelných mostů obvodového pláště.

Měření tepelných ztrát v průmyslovém provozu, kde pomáhá odhalovat ztráty na zařízení a předcházet poruchám.

b

Diagnostika topných systémů a chladících zařízení.

Monitoring fotovoltaických elektráren a diagnostika hotspotů.

Galerie našich realizací

Poptávkový formulář

Nevíte si rady s výběrem? Neváhejte nás kontaktovat nebo nám pošlete poptávku !

Jsme tady pro Vás – navrhneme nejvhodnější řešení, zašleme Vám cenovou nabídku, zkonzultujeme řešení na místě a otvor zaměříme.

7 + 6 =