Sekční průmyslová vrata

Sekční vrata se otevírají svisle a zajíždí úsporně pod střechu. Tento konstrukční princip Vám poskytne maximum místa v průmyslových objektech. Nabídne maximálně výhodné řešení při optimalizaci tepelných ztrát. Dovolí personalizovat vzhled nebo dokonale zapadnout k okolním prvkům. Svým konstrukčním řešením nabízí řešení téměř všech problémů s místem. Kování vrat je možné přizpůsobit potřebné podjezdné výšce, sklonu střechy nebo hloubce zasunutí. Montáží za otvorem uvolní sekční vrata Hörmann téměř celý průjezd a to oceníte zejména u dodávek, kamionů, nakládací a manipulační techniky. Maximální důraz na funkčnost, dlouhodobá životnost a perfektní zkušenost ! Sekční průmyslová vrata Hörmann

Rolovací průmyslová vrata

Rolovací vrata a rolovací mříže Hörmann z hliníku, oceli a ušlechtilé oceli jsou díky geniálně jednoduché konstrukci s malým počtem součástí obzvlášť hospodárná. Jsou to uzávěry, které se osvědčují v každodenním provozu. Rolovací vrata a mříže zabírají nad otvorem velmi málo místa. Svinou se kompaktně za překladem. Na bocích a v prostoru stropu se neztratí žádná cenná plocha haly.

Vysoká specializace ve výrobě rolovacích vrat a mříží značně přesahuje běžný standard. Změna speciálních řešení patří v našem výkonném týmu ke každodenním úkolům.

Rychloběžná průmyslová vrata

Rychloběžná vrata Hörmann se používají ve vnitřních prostorech nebo jako venkovní uzávěr k optimalizaci dopravního toku, ke zlepšení klimatu v místnostech a k úsporám energie. Program Hörmann zahrnuje vertikálně i horizontálně otvíratelná průhledná vrata s flexibilním závěsem, také v kombinaci se sekčními a rolovacími vraty, i jako výkonná spirálová vrata příznivá pro servis s hladkými plochými hliníkovými profily.

Protipožární průmyslová vrata

Pro všechny úseky v objektu dodáváme v závislosti na zatížitelnosti ohněm spolehlivá gravitační protipožární posuvný uzávěr, odpovídající danému provozu a potenciálním rizikům – řešení v jedno nebo dvoukřídlém provedení – a pro bezpečné únikové a záchranné cesty navíc také s funkcí ochrany proti kouři.

Pro průchod osob a průjezd vozíků nebo menších dopravních vozů jsou nabízena gravitační protipožární posuvná vrata s integrovanými dveřmi. Další přednost gravitačních protipožárních posuvných vrat: Panelové plechy jsou celoplošně slepeny s výplní a tvoří tak zvlášť jednotný celkový vzhled.

Dodáváme v těchto požárních odolnostech: EW30, EW60, EW90, EW120, EI30, EI60, EI90, EI120.

Nakládací technika

Nakládací můstky Hörmann jsou promyšlená řešení pro přesné vyrovnání rozdílů mezi ložnými plochami různých nákladních automobilů a nakládacími rampami. Díky tomu je možné náklad naložit do nákladního automobilu nebo jej vyložit jediným horizontálním pohybem.

Těsnicí límce Hörmann chrání překládané zboží před povětrnostními vlivy, šetří náklady na energii, zabraňují průvanu, a tím výpadkům personálu v důsledku onemocnění. Při kombinaci s nakládacími můstky jsou nákladné přístřešky a přístavby ramp zbytečné.

Předsazené komory se instalují před halu. To znamená, že je hala plně využitelná až po vnější stěny. Předsazené komory Hörmann jsou vždy dobrým rozhodnutím v případě, že haly nepřipouštějí instalaci vnitřních ramp nebo není možné rampy podjíždět.